2nd PUC Kannada - Chapter 20: ಹಳ್ಳಿಯ ಚಹಾ ಹೊಟೇಲುಗಳು

This episode contains the Chapter 20 of 2nd PUC Kannada language textbook published in 2016.
Contributing volunteers: 
Harish N
Jyothi Venkatasubramanya
Jyothika Bhat
Lavanya Hebbalmath
Sahana Venugopal
Shimoga Rakesh
Sindhu Karanth
Somashekar Achar KG
Sulakshana Vasanth
Uma HN